Ceník výkonů na oční ambulanci

Výpis z dokumentace na žádost pacienta150,- Kč
Vyšetření na žádost zaměstnavatele
v případě vyšetření zorného pole – perimetr
500,- Kč
+ 500,- Kč
Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztížení společ. uplatnění200,- Kč
Odborné vyšetření oftalmologem spojené s vydáním potvrzení k řidičskému průkazu500,- Kč
Odborné vyšetření oftalmogolem na zbrojní pas, bezmotorové létání apod.500,- Kč
Administrativní výkon vyžádaný pacientem nebo jinou fyzickou či právnickou osobou
se souhlasem pacienta a nesouvisející s léčebně preventivní péčí
150,- Kč

Vyšetření pacienta nepojištěného (částka se určuje dle rozsahu vyšetření) 500,-Kč – 1000,-Kč

Vyšetření či ošetření pacienta mimo stanovené ordinační hodiny na výslovné přání pacienta
(pacient nehradí poskytnutou zdravotní péči, ale možnost přístupu k lékaři mimo ordinační hodiny – výše odměny musí být dohodnuta předem) 500,-Kč

 

Na naší ambulanci neprovádíme výkony, u kterých bychom vyžadovali písemné souhlasy.